معین آزمایش مقابله برنامه بالستیک واشنگتن

معین: آزمایش مقابله برنامه بالستیک واشنگتن کره شمالی کره شمالی موشک بالستیک

اذیت‌مان کردند/ شادابی طرح تحول سلامت را گرفتند ، وزیر بهداشت

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از همکاری نکردن دستگاه‌های متفاوت جهت ادامه طرح تحول سلامت، گفت: بویژه شرکت تامین اجتماعی در این مدت بسیار اذیت کردند و شادابی طر..

ادامه مطلب